THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 0 99 22/10/2020
1 0 1 105 22/10/2020
2 1 2 92 21/10/2020
3 0 1 97 22/10/2020
4 0 1 89 22/10/2020
5 1 1 68 21/10/2020
6 0 1 94 22/10/2020
7 0 1 90 22/10/2020
8 0 1 95 22/10/2020
9 0 1 116 22/10/2020