THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 97 07/07/2022
1 0 1 95 07/07/2022
2 0 1 91 07/07/2022
3 0 1 106 07/07/2022
4 0 1 109 07/07/2022
5 0 1 93 07/07/2022
6 0 2 95 07/07/2022
7 0 1 106 07/07/2022
8 0 1 72 07/07/2022
9 0 1 108 07/07/2022