THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 111 27/11/2022
1 0 1 84 27/11/2022
2 0 1 102 27/11/2022
3 0 1 92 27/11/2022
4 0 1 99 27/11/2022
5 0 1 101 27/11/2022
6 0 1 91 27/11/2022
7 0 0 111 27/11/2022
8 0 3 83 27/11/2022
9 0 1 97 27/11/2022