THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 1 1 74 16/05/2024
1 0 1 90 17/05/2024
2 0 0 98 17/05/2024
3 0 1 85 17/05/2024
4 0 1 87 17/05/2024
5 0 1 99 17/05/2024
6 0 1 113 17/05/2024
7 0 1 100 17/05/2024
8 0 1 87 17/05/2024
9 0 0 112 17/05/2024