THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 95 08/12/2023
1 0 1 108 08/12/2023
2 0 2 91 08/12/2023
3 0 1 85 08/12/2023
4 1 1 99 07/12/2023
5 1 1 87 07/12/2023
6 0 2 91 08/12/2023
7 0 1 99 08/12/2023
8 0 1 91 08/12/2023
9 0 1 99 08/12/2023