THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 90 18/10/2021
1 0 1 114 18/10/2021
2 0 1 94 18/10/2021
3 0 0 102 18/10/2021
4 0 1 97 18/10/2021
5 0 1 79 18/10/2021
6 0 0 99 18/10/2021
7 0 2 105 18/10/2021
8 0 1 86 18/10/2021
9 0 1 79 18/10/2021