THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
Khoảng thời gian xem:
 
  • click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần

Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần

Số Số ngày chưa về Gan cực đại Lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 1 95 25/07/2021
1 0 2 92 25/07/2021
2 0 1 85 25/07/2021
3 0 1 115 25/07/2021
4 0 1 114 25/07/2021
5 0 2 75 25/07/2021
6 1 1 95 24/07/2021
7 0 1 96 25/07/2021
8 0 0 104 25/07/2021
9 0 1 101 25/07/2021