THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 8 lần xuất hiện Lô Rơi:

02 95 20 43 58 70 73 83

Gan cực đại: 9 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 9 ngày