THỐNG KÊ LOTO RƠI

Chọn tỉnh thành
Khoảng thời gian xem:
 
  • Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.

Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần

Trong 5 tuần, có 12 lần xuất hiện Lô Rơi:

08 97 25 32 40 42 46 54 74 77 81 84

Gan cực đại: 17 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 17 ngày